Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Marketing

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Zarządzanie to ogół działań, które zmierzają do efektywnego wykorzystania posiadanego kapitału ludzkiego oraz dostępnych środków materialnych 

2.Funkcje zarządzania

a. planowanie  
b. organizowanie 
c. motywowanie (przewodzenie)  
d. kontrolowanie 

3.Kierowanie to powodowanie, aby podwładny zachowywał się zgodnie z wolą kierownika 

4.Style kierowania  

a. styl autokratyczny – kierownik podejmuje decyzje bez konsultacji z podwładnymi oraz nie wyjaśnia im celu działania 
b. styl demokratyczny – kierownik konsultuje decyzje z podwładnymi i daje im większą swobodę w działaniu 
c. styl liberalny – kierownik pozostawia podwładnym swobodę w podejmowaniu decyzji 

5.Zasady pracy zespołowej – dobrze dobrany zespół i uzupełniające się kompetencje jego członków i odpowiedni podział zadań uruchamiają efekt synergii – dzięki czemu zadania wykonywane są efektywniej (uzyskanie zwielokrotnionych korzyści, zakłada się, że praca zespołowa jest efektywniejsza niż suma efektów pracy indywidualnej – 2+2=5). 

6.Marketing – to zespół działań mających na celu kształtowanie produkcji i zwiększenie sprzedaży oferowanych towarów i usług.

7.Marketing mix, zwany też 4P – to takie narzędzia marketingu, które mają pomóc w osiągnięciu maksymalnych efektów przy minimalnych nakładach. Do 4P należą:

  1. Product-………………………………… (przetłumacz na j. polski)
  2. Price-………………………………………… (przetłumacz na j. polski)
  3. Place-……………………………………. (przetłumacz na j. polski)
  4. Promotion……………………………….  (przetłumacz na j. polski)

Na zakończenie obejrzyj film animowany. Spotkasz się tam ze znanym Ci już wynalazcą.:))

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/marketing

Related posts

Skip to content