Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego

Temat: Zatrucia  środkami ochrony roślin

Praca ze środkami ochrony roślin należy do czynności niebezpiecznych, dlatego podczas jej wykonywania wymagane są duża ostrożność i staranność, których brak może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Tak samo jak w przypadku niebezpiecznych czynników chemicznych, tak i przy środkach ochrony roślin, ważna jest używana ilość. W przypadku bardzo toksycznych chemikaliów już niewielka ilość może powodować ciężkie zatrucie, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

            Kumulacja w organizmie małych dawek substancji chemicznej na przestrzeni kilku lat może prowadzić do zatrucia przewlekłego. Może się zdarzyć to zarówno u osób regularnie nieprawidłowo stosujących środki ochrony roślin, jak i u ludzi mających sporadyczny kontakt z tymi środkami, w związku z podwyższonym poziomem środków ochrony roślin w glebie, wodzie, powietrzu oraz w żywności. Nie można przewidzieć, w którym momencie wystąpią objawy i skutki, ze względu na indywidualne predyspozycje każdego człowieka.

Nigdy nie przelewaj i nie przesypuj środków ochrony roślin do opakowań po artykułach spożywczych. To niedopuszczalne, bo w ten sposób sprawadzasz niebezpieczeństwo na siebie i domowników, a szczególnie na dzieci!

Objawy zatrucia z jakimi możemy się spotkać nie są charakterystyczne i mogą być źle zidentyfikowane. Te objawy to:

  • złe samopoczucie,
  • ogólne osłabienie,
  • ból i zawroty głowy,
  • nudności i wymioty,
  • bóle brzucha,
  • biegunka,
  • niepokój lub pobudzenie.

Jeżeli zaobserwujesz objawy podobne do wymienionych, a w ostatnim czasie miałeś kontakt ze środkami ochrony roślin, zgłoś się do lekarza.

wykonaj notatkę do zeszytu przedmiotowego

 beatarokitawronowska@wp.pl  – kl. 1b BSI i jolanta.jyz@interia.pl – kl 1a BSI

Related posts

Skip to content