Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: Topic: No time for anything –praca z tekstem . Time expressions- słownictwo.

Przepisz słówka

savetime- oszczędzać czas

takesmorethan 15 seconds- zajmuje więcej niż 15 sekund

wastingtime- tracić czas

in a hurry- w pośpiechu

spendmoretime- spędzać więcej czasu

on time- na czas

Zadanie 1. Przeczytajtekst o szybszym tempie naszego życia, następnie dopasuj do poszczególnych jego fragmentów (1-6) podane niżej nagłówki.

NO TIME FOR VAN GOGH- nie ma czasu na Van Gogha

NO TIME TO WAIT- nie ma czasu na czekanie

MORE TIME ON THE ROAD- więcej czasu w drodze

NO TIME TO STOP- nie ma czasu na przystanek

NO TIME FOR SNOW WHITE- nie ma czasu na Królewnę Śnieżkę

NO TIME TO STOP- nie ma czasu na zatrzymanie

Related posts

Skip to content