Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Technologia prac w obiektach hotelarskich

Temat: Grupa relacji „Hotel a środowisko naturalne”. Powtórzenie wiadomości – kodeks etyki hotelarza.

Zapoznaj się z materiałami:

           Hotele to obiekty, w których codziennie emitowana jest bardzo duża ilość zanieczyszczeń. Dzieje się to ze względu na intensywną pracę człowieka i maszyn właśnie w branży hotelarsko-turystycznej. Z pewnością przyczynia to do pogorszenia jakości środowiska, dlatego coraz częściej hotele decydują się na przejście na ,,zieloną stronę mocy’’ i świadomą kontrolę zanieczyszczeń. Jednym z najbardziej niepokojących skutków zanieczyszczenia jest globalne ocieplenie. Inne bezpośrednie skutki obejmują między innymi narastające problemy zdrowotne, stres psychiczny i napięcie, wzrost liczby zagrożonych gatunków, brak równowagi ekologicznej i pogorszenie jakości powietrza.

X. Grupa relacji „Hotel a środowisko naturalne”

  1. Hotel powinien kierować się użytecznością i czynieniem dobra dla środowiska
  2. Przedsiębiorstwo hotelowe powinno kierować się najwyższym stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne
  3. Dbać o ochronę środowiska a z zasobów naturalnych korzystać w sposób umiarkowany i odpowiedzialny
  4. Uczestniczyć we wszystkich działaniach ekologicznych poprawiających stopień czystości środowiska szczególnie poprzez zmniejszenie produkcji dwutlenku węgla i wód przemysłowych
  5. Wszelkimi metodami ograniczać „koszty środowiskowe”. W tym względzie zachęcać należy także gości hotelowych
  6. Załogi pracownicze powinny w sposób permanentny podlegać edukacji ekologicznej (ustęp 1 artykułu 1 Ustawy o ochronie środowiska)
  7. Zaleca się wspieranie polityki ekologicznej organizacji rządowych i samorządowych, skoncentrowanej na statusie moralnym ludzi, zwierząt, roślin i całej biosfery oraz ekosystemów (holizm ekologiczny).

Zobacz – jak być bardziej ekologicznym hotelem i przyciągnąć gości

Powtórz wiadomości – etyka zawodowa, kodeks pracy hotelarza

https://prezi.com/p/qh-kp184oea7/etyka-zawodowa-w-pracy-hotelarza/

wykonaj notatkę do zeszytu
odpowiedzi wyślij: beatarokitawronowska@wp.pl  – kl. 1a  BS i  jolanta.jyz@interia.pl – kl. 1 b BS 

Related posts

Skip to content