Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Przyroda

Temat: Charakterystyka, funkcje i podział zbiorników wód stojących. Jeziora Polski.

Wody stojące znajdują się w zagłębieniach powierzchni terenu. Zbiorniki te mogą powstać w sposób naturalny lub sztuczny. Do wód stających zaliczamy jeziora, stawy, bagna, a nawet kanały. W Polsce jeziora występują na północy kraju na pojezierzu, a na południu naszego kraju możemy je spotkać np. w górach w Dolinie Pięciu Stawów. Najgłębszy jeziorem w Polsce jest Jezioro Hańcza, a największymi Śniardwy, Mamry i Łebsko.

Stawy to niewielkie i płytkie zbiorniki wodne, w których światło dociera do dna. Charakteryzują się bujnym rozwojem roślinności. Naturalne stawy to najczęściej pozostałości po jeziorach.

Bagna to obszary nasycone wodą z grubą warstwą roślinności. Pod bagnami znajdują się skały nieprzepuszczające wody, dlatego tworzy się na nich teren podmokły. Obecnie bagna są pod ochroną i nie wolno ich osuszać. Bagna magazynują wodę i naturalnie ją oczyszczają.

Sztuczne jeziora i kanały zbudowane są przez człowieka. Gdy koryto rzeki zostanie przegrodzone zatoką powstaje zapora, która wypełnia część doliny rzecznej. Pełnią funkcję przeciwpożarową, rekreacyjną lub buduje się na niej elektrownie wodne.

Kanał to sztuczny ciek, w którym woda nie płynie. Służy do połączenia naturalnych cieków.

Zadanie

Uzupełnij luki w tekście podanymi wyrazami:

stawami, osuszonych, wyschnięcia, nawilgoceniu, parowanie, wodą

Jeziora, są naturalnymi, śródlądowymi zagłębieniami terenu wypełnionymi ………………………. Zbiorniki wody mniejsze i płytsze od jezior nazywamy ………………….. Jezioro musi mieć stały lub okresowy dopływ wody, aby …………………… z jego powierzchni i odpływ wody nie spowodowały jego całkowitego ………………………………..

Bagna są obszarami o stałym i nadmiernym ……………………………….. powierzchniowej warstwy gruntu. Obecnie wiele bagien zostało …………………………… w wyniku działalności człowieka.

Related posts

Skip to content