Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Zajęcia praktyczne

Temat: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej –  wypadki przy pracy.

W czasie dzisiejszych zajęć utrwalicie sobie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doskonale wiecie że na każdym stanowisku pracy narażeni jesteście na szereg niebezpiecznych sytuacji i tylko znajomość przepisów, przestrzeganie regulaminów oraz wykonywanie wszelkich zadań zawodowych zgodnie z instrukcją pozwoli zminimalizować niebezpieczeństwo wypadku.

Co to jest wypadek?

Wypadek -to nagłe zdarzenie powodujące uraz u osoby poszkodowanej, wywołane przyczyną zewnętrzną, która nastąpiła w związku  z pracą.

Przyczyny wypadku – Bezpośrednią przyczyną wypadku jest czynnik niebezpieczny powodujący uraz. Przyczyny wypadku dzielimy na:

– bezpośrednie (np. wiadro, o które potknęła się pokojowa);

– pośrednie (np. osoba, która postawiła wiadro w nieodpowiednim miejscu).

Najczęstszymi przyczynami wypadku są:

– pracownicy, którzy nie zachowali się właściwie,

– niewłaściwa organizacja pracy,

– niewłaściwy stan czynnika materialnego.

Najczęstsze urazy ofiar wypadków w hotelu:

– Uraz kostki

– Skaleczenia i stłuczenia

– Poparzenie gorącym jedzeniem lub napojami

– Uraz pleców

– Uraz szyi

– Złamanie kończyny górnej lub dolnej

– Uraz kręgosłupa.

Zadanie 1. W zeszycie przedmiotowym zrób notatkę – napisz co to jest wypadek i jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w pracy.

Zadanie 2. Ćwiczenie 6 str. 76 (czerwone ćwiczenia)

Temat: Pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Być może zdarzyło ci się przejść obok osoby, która leżała bezwładnie na ławce w parku czy na dworcu i pomyśleć, że to bezdomny lub człowiek będący pod wpływem alkoholu. Czasem zbyt pochopnie oceniamy innych, nie pamiętając o tym, że od naszego zachowania może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Ratowanie ludzi to nie przywilej służb ustawowo do tego powołanych, lecz obowiązek twój i każdego z nas!

Temat szczegółowo omówimy korzystając z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc—podstawy/D19hmeOtB

Pierwsza pomocPierwszą pomocą nazywamy czynności podejmowane w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywane przez ludzi znajdujących się w miejscu zdarzenia (świadków). Udzielający pierwszej pomocy nie muszą mieć żadnych kwalifikacji, ukończonych szkoleń czy kursów. Każdy, kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ma obowiązek udzielenia pomocy. Za nieudzielenie pomocy Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście, udzielając pierwszej pomocy, nie musimy narażać swojego życia i zdrowia.

Zadanie dla Was.

Zadanie 1. W zeszycie przedmiotowym napisz czym jest pierwsza pomoc.

Related posts

Skip to content