Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – EDB

Temat: Pierwsza pomoc – test wiedzy z zasad udzielanie pierwszej pomocy

Zakończyliśmy już materiał obejmujący udzielanie pierwszej pomocy. Po powrocie do szkoły przećwiczymy praktycznie wszystkie procedury. Teraz jednak czas sprawdzić jak opanowaliście wiedzę z tego zakresu. Dlatego przygotowałem test, to tylko 15 prostych pytań.  Rozwiążcie go, a odpowiedzi prześlijcie na adres: bog.wydera@wp.pl . Jako odpowiedź wyślijcie numer pytania i odpowiedź, np.: 20A,  21D,  22C itd. Na odpowiedzi czekam do końca tygodnia. Za tydzień podam prawidłowe odpowiedzi.

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ klasa I BS

1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno:

A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech

B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości

C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech

D. ogólne wrażenie, stan świadomości, oddech krążenie

2.Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji:

A. na wznak

B. przeciwwstrząsowej

C. czterokończynowej

D. bezpiecznej

3.Skaleczenia i mniejsze rany można przemyć:

A. jodyną

B. wodą utlenioną

C. wodą z kranu

D. nie można niczym myć

4.Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?

A. około 5 sek.

B. około 10 sek.

C. około 15 sek.

D. około 20 sek.

5.Zaznacz prawidłową odpowiedź. Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy wykonać: liczba uciśnięć klatki piersiowej liczba oddechów:

A. 20 : 1

B. 20 : 2

C. 30 : 2

D. 30 : 5

6.Doraźne działanie w przypadku silnego krwawienia ze zranionej kończyny górnej obejmuje:

A. zaciśnięcie paska powyżej krwawienia

B. uniesienie kończyny i bezpośrednie uciśnięcie miejsca krwawienia

C. opuszczenie kończyny poniżej poziomu serca

D. uniesienie kończyny i założenie opaski uciskowej

7.W przypadku obrażeń mięsni, kości i stawów możemy zmniejszyć obrzęk w następujący sposób:

A. bandażując opatrunkiem elastycznym

B. stosując ciepły kompres

C. stosując zimny okład

D. polewając wodą przez 10 minut

8.Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych kompetencji:

A. tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

B. personel medyczny, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna

C. każdy członek społeczeństwa

D. przeszkoleni wolontariusze PCK

9.W przypadku krwawienia z nosa należy:

A. położyć poszkodowanego na plecach

B. pochylić głowę krwawiącego mocno do przodu, ucisnąć skrzydełka nosa,

C. położyć zimny kompres na czoło

D. odchylić głowę do tyłu i położyć zimny kompres na kark

10.Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:

A. nastawić kości w osi kończyny

B. unieruchomić w zastanej pozycji

C. podać doustnie lek p/bólowy o silnym działaniu

D. obandażować kończynę w celu zmniejszenia obrzęku

11.W przypadku oparzenia nie należy:

A. chłodzić rany oparzeniowej

B. zakładać opatrunku

C. przebijać pęcherzy

D. zdejmować ubrania jeśli da się łatwo usunąć

12.Pierwszy krok w postępowaniu z ofiarą zatrucia czadem to:

A. przeprowadzenie badania wstępnego

B. zebranie wywiadu

C. ocena ABC

D. usunięcie ofiary z toksycznej atmosfery

13.Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:

A. przyjazdu specjalistycznych służb medycznych

B. gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać

C. gdy ulegniesz wyczerpaniu

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

14.Jaka powinna być częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej w trakcie przeprowadzania reanimacji?

A. 80 razy w trakcie minuty

B. 100 razy w trakcie minuty

C. 150 razy w trakcie minuty

15.Udzielając pomocy poszkodowanemu, u którego przed chwilą doszło do oparzenia gorącą wodą kończyn dolnych należy w pierwszej kolejności:

A. posmarować oparzone miejsce maścią

B. zastosować na oparzone miejsce środek odkażający

C. schłodzić miejsce oparzenia zimną wodą

D. założyć jałowy opatrunek

Powodzenia !!!

Related posts

Skip to content