Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1b – EDB

Temat: Edukacja zdrowotna – zdrowie człowieka.

Zdrowie oznacza nie tylko brak choroby, kalectwa, ale również jest to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia. Aby człowiek był zdrowy, musi dbać o swój organizm pod względem fizycznym, umysłowym i społecznym oraz stale go wzmacniać.

Wyróżniamy 4 wymiary zdrowia:

1.Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz jego narządów i układów
2.Zdrowie psychiczne

• zdrowie umysłowe –zdolność do jasnego i logicznego myślenia
• zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania i wyrażania uczuć, radzenia sobie ze stresem, napięciami, depresją i lękiem

3.Zdrowie społeczne – zdolność do utrzymania prawidłowych relacji z innymi ludźmi
4.Zdrowie duchowe – związane z wierzeniami i praktykami religijnymi a u niektórych dotyczy zachowania wewnętrznego spokoju

Przyczyny problemów ze zdrowiem:

1.Stres – stres może być mobilizujący, jednak działający długotrwale może przyczynić się do zaburzeń rytmu serca, wzrostu ciśnienia tętniczego, bezsenności, lęków

2.Depresja – powoduje długotrwałe pogorszenie nastroju, brak energii, niechęć do wszystkiego

3.Zaburzenia odżywiania
• Anoreksja – jadłowstręt psychiczny – osoby chore unikają jedzenia, boją się, że przybiorą na wadze, uważają, że są otyłe, pomimo niedowagi.
• Bulimia – żarłoczność psychiczna – osoby chorujące objadają się, a następnie prowokują wymioty w obawie przed przybraniem na wadze.
W obu przypadkach może dojść do utraty życia.

4.Choroby cywilizacyjne (omówione na poprzedniej lekcji)

Related posts

Skip to content