Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a – Zajęcia praktyczne

Temat: Oznakowania stosowane w ochronie przeciwpożarowej.

Znaki przeciwpożarowe, zwane również jako znaki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczają obiekty przed pożarami i usprawniają prowadzone akcje ratunkowe.Oznakowania ppoż. są zawsze koloru czerwonego. Jedynie oznakowania ostrzegawcze są żółte ( kształtu trójkątnego).

Zadanie1. Podpisz poniższe znaki ( ćw.13 str.81)

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p

Temat: Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w obiektach hotelarskich oraz podział gaśnic na grupy.

Wszystkie budynki muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Rozmieszczenia oraz ustalenia rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego dokonuje się w oparciu o następujące zasady:

  1. Co najmniej jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2kg lub 2 dm3powinna przypadać na każde 300 m² powierzchni obiektu
  2. sprzęt przeznaczony do gaszenia pożarów musi być umiejscowiony w miejscach widocznych, łatwo dostępnych i powinien być odpowiednio oznakowany według polskich norm
  3. gaśnice należy umieszczać w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia i działanie ciepła
  4. odległość dojścia do sprzętu gaśniczego z dowolnego punktu nie powinna przekraczać 30 m
  5. dogaszenia pożarów oznaczonych grupą A ( spalanie żarowe np. drewno , papier , tkaniny) powinno używać się gaśnic płynnych i pianowych
  6. do gaszenia pożarów oznaczonych grupą B( ciecze palne i substancje topiące się np. benzyn, alkohol, tłuszcz, proszkowe halonowe
  7. do gaszenia pożarów oznaczonych grupą C( gazy palne np. propan) powinno stosować się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe
  8. do gaszenia pożarów oznaczonych grupą D(metale lekkie np. magnez, sód,  potas) powinno stosować się gaśnice proszkowe
  9. do pożarów oznaczonych grupą E ( urządzenia elektryczne pod napięciem inne materiały znajdujące się w pobliżu tych sprzętów) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe oraz halonowe
  10. do gaszenia pożarów oznaczono grupą F ( palące się tłuszcze roślinne )stosuje się gaśnice pianowe i śniegowe.

Uwaga: pod żadnym pozorem nie wolno gasić wodą urządzeń elektrycznych pod napięciem

przy każdej gaśnicy lub bezpośrednio na niej bez względu na typ środka gaśniczego powinna być instrukcja obsługi danego typu gaśnicy , jaki w tym miejscu się znajduje . Gaśnice powinny być okresowo konserwowane przez osoby do tego uprawnione.

Czerwony podręcznik str.165-166

Teraz skup swoją uwagę, na krótkim filmie

Po obejrzeniu filmu dla utrwalenia wiedzy rozwiąż zadanie interaktywne

Zdjęcia wykonanych zadań wyślij do nauczyciela na @ lub Messenger

jolanta.jyz@interia.pl

olamar@interia.eu

Related posts

Skip to content