Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Geografia

Temat: Rola budownictwa w gospodarce Polski.

Zapoznaj się z notatką.

Budownictwo rozumiane jako działalność człowieka polegająca na wznoszeniu i konserwacji obiektów budowlanych można podzielić według miejsca występowania na miejskie i wiejskie, a według przeznaczenia– na mieszkaniowe, przemysłowe, komunikacyjne, Rolnicze i użyteczności publicznej.

Budowla – każdy obiekt powstały w wyniku działalności budowlanej i połączony z gruntem.

Rodzaje budowli:

Naziemne, np.:

– budynki, drogi kołowe, szlaki kolejowe, mosty, zapory wodne, lotniska, maszty, elektrownie wiatrowe, pomniki, cmentarze, stadiony.

Podziemne, np.:

– tunele, schrony, zbiorniki podziemne, przejścia podziemne, stacje metra.

Przeznaczenie budynków:

Mieszkaniowe: jednorodzinne, wielorodzinne, zbiorowe.

Przemysłowe: hale produkcyjne, kominy, magazyny, pomieszczenia administracyjne.

Komunikacyjne: drogi kołowe, linie kolejowe, skrzyżowania dróg, wiadukty.

Rolnicze: obory, chlewnie, fermy drobiu, suszarnie.

Użyteczności publicznej: szkoły, budynki administracji publicznej, obiekty handlowe, obiekty gastronomiczne, szpitale, obiekty kulturalne, obiekty sakralne.

Jednym z ważnych efektów działalności budownictwa jest budowa mieszkań. Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrastała po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie podział na rodzaje budowli.

– Zapisz informację na temat (podziału przeznaczenia budynków).

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content