Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Geografia

Temat: Surowce energetyczne na świecie. Produkcja energii elektrycznej i zmiany w strukturze jej zużycia.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Źródła energii

Źródła energii dzielimy na nieodnawialneodnawialne. Wśród źródeł nieodnawialnych największe znaczenie mają paliwa kopalne: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, torf, łupki bitumiczne oraz uran i tor. Do odnawialnych źródeł należą między innymi alternatywne źródła energii, takie jak: energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, energia biomasy (pozyskiwana z roślin energetycznych służących do produkcji biopaliw) oraz hydro energetyka, wykorzystująca siłę wód lądowych, a także energetyka wód morskich.

Ropa naftowa

Ropanaftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki. Wydobycie ropy naftowej zostało zapoczątkowane w połowie XX wieku w Karpatach, na Zakaukaziu oraz Stanach Zjednoczonych. Ropa naftowa jest transportowana za pomocą rurociągów lub dzięki specjalnie przystosowanym do tego statkom– tankowcom.

Światowe zasoby ropy naftowej ocenia się na 244 miliardy ton, z czego prawie 75% przypadków przypada na kraje zrzeszone w OPEC. Na Bliskim Wschodzie koncentruje się 48% światowych złóż tego surowca to jest to 13 miliardów ton. Wzrost zasobów ropy naftowej nastąpił w regionie Ameryki Południowej i Środkowej (nowe odkryte złoża w Wenezueli oraz u wybrzeża Brazylii). Przez wiele lat największymi rezerwami ropy naftowej dysponowała Arabia Saudyjska, a obecnie takie zasoby ma Wenezuela. Najwięcej ropy naftowej wydobywa się w regionie Bliskiego Wschodu. Obszary koncentracji ropy naftowej na świecie nie pokrywają się z regionami o największym zużyciu tego surowca. Ponad 50% pozyskiwanej ropy naftowej jest przedmiotem międzynarodowego handlu. W większości państw wysokorozwiniętych własne wydobycie nie pokrywa popytu na ten surowiec. Natomiast nadwyżki ropy naftowej występują w państwach Bliskiego Wschodu, skąd pochodzi prawie połowa światowego eksportu. Ropa jest stamtąd eksportowana do Japonii, Chin, Indii , Europy i Stanów Zjednoczonych oraz innych państw azjatyckich położonych nad Pacyfikiem.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest surowcem energetycznym coraz bardziej zyskujący na znaczeniu ze względu na niskie koszty wydobycia i transportu, wysoką kaloryczność oraz mniejszą ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Największe złoża gazu ziemnego znajdują się na Bliskim Wschodzie – 38% oraz w Europie wraz z Rosją – 22%. Wśród państw świata największymi rezerwami gazu ziemnego dysponują Rosja, Iran oraz katar. Złoża gazu ziemnego często towarzyszą za sobą ropy naftowej– tak jest na przykład na Bliskim Wschodzie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wzrasta znaczenie gazu ziemnego skroplonego (LNG) i porafinacyjnego (LPG), który jest transportowany specjalnie przystosowanymi do tego statkami (gazowcami).

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie jak dzielimy źródła energii i podaj przykłady.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content