Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Historia

Temat: Tworzenie się opozycji politycznej w PRL.

Na początku zdefiniujmy pojęcie opozycji w PRL:

Opozycja polityczna w PRL (również: opozycja demokratyczna, opozycja antykomunistyczna)– partie polityczne, organizacje, grupy i środowiska społeczne dążące do obalenia lub zreformowania niedemokratycznego systemu władzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1945–1989. Ruchy te formułowały programy zasadniczych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych.

(notatkę zapisz w zeszycie)

Na początku lat 60.w PRL zaczęły tworzyć się pierwsze zalążki opozycji. Wywodziła się ona po części spośród dawnych członków PZPR, którzy widzieli potrzebę reform ekonomicznych i politycznych, ale w ramach istniejącego systemu, a także z grupy intelektualistów, pisarzy i naukowców.

(więcej dowiesz się podczas lekcji online oraz z materiałów umieszczonych w papierowej wersji podręcznika  POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. WIEK XX. str.308-309.)

Related posts

Skip to content