Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Historia

Temat: Zjednoczenie Niemiec.

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC– – termin oznaczający przystąpienie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do zasięgu obowiązywania ustawy zasadniczej dla Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

(PRZEPISZ NOTATKĘ DO ZESZYTU)

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w e-podręczniku:

https://epodreczniki.pl/a/tesknota-za-sila-zjednoczenie-niemiec/Dv7wnwHud

Related posts

Skip to content