Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: What’s the word? –słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Zdania podrzędne definiujące- gramatyka.

Do you like word games like scrabble or crosswords?

When did you play last time?

Zadanie 1.Usłyszysz fragment gry „What’s the word?”. Twoim zadaniem będzie odgadnąć, o jakich sześciu słowach mowa i zapisać je poniżej.

 1. ___________________
 2. ___________________
 3. ___________________
 4. ___________________
 5. ___________________
 6. ___________________

Posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi – check your answers:

Zdania względne – definiujące (Definingrelativeclauses) są stosowane, gdy jasno określają ludzi lub przedmioty. Informacja w nich zawarta wyróżnia osobę lub rzecz na tle pozostałych i bezpośrednio się do nichodwołuje. Warto zapamiętać, że zdanie tego typu nie oddzielamy przecinkiem, jak to zwykliśmy robić w języku polskim. W takiej sytuacji nie wiadomo byłoby, o czym lub o kim jest mowa.

The man who is running in the park is my brother.
The skirt that is green belongs to me.
The film which will be released by Netflix next week is based on a true story.

 • who – oznacza kto lub który (odnosi się tylko do osób)
  The man who invented the telephone was A.G. Bell
  The lady who is sitting by the table is my aunt.
 • which – oznacza co, który; używany w odniesieniu do rzeczy / zwierząt
  The Vistula which is the longest river in Poland, flows through Warsaw.
  The wallet which I found yesterday was empty.
 • that – oznacza kto, co, który i jest wykorzystywany w odniesieniu do osób oraz rzeczy. Zaimek that jest najczęściej stosowany w mowie potocznej.
  The neighbourthatlivesupstairsis a surgeon.
 • where – oznacza gdzie, używany w odniesieniu do miejsc.
  I will show you where she lives.

Zadanie 2. Uzupełnij zdaniawho, which lub where

Related posts

Skip to content