Klasa 2a BSI

Branżowa szkoła I stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: Prctical English: At a restaurant- zamawianie posiłków w restauracji. Ćwiczenia w słuchaniu, odgrywanie dialogów.

ZASADY TWORZENIA STOPNIA WYŻSZEGO PRZYMIOTNIKÓW

– przymiotniki jednosylabowe –> dodajemy –er, np.
old- older(stary- starszy) cheap-cheaper (tani- tańszy)

– przymiotniki zakończone samogłoską i spółgłoską–>podwajamy spółgłoskę i dodajemy er
big- bigger(duży- większy) hot- hotter(gorący- gorętszy)
– przymiotniki jedno- lub dwusylabowe zakończone na –y –> –ier
dry- drier(suchy- suchszy) easy- easier(łatwy- łatwiejszy)
– przymiotniki dwu- lub wielosylabowe –>more + przymiotnik
famous- morefamous (sławny- sławniejszy) expensive- moreexpensive (drogi- droższy)

PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE:good- better (dobry- lepszy), bad- worse (zły-gorszy),far- further (daleki- dalszy)

Zadanie 1 Napisz stopień wyższy do podanych przymiotników

big- bigger
high- __________________
dirty- __________________
dangerous- __________________
good- __________________
thin- ___________________
slow- __________________
healthy- _________________
far- ____________________
comfortable- _________________
bad- ____________________

Zadanie2 Wysłuchaj nagrania i uzupełnij dialog.

Zadanie 3Wysłuchaj nagrania i uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

good, dessert, eyes, home, July

Wykonane zadania proszę przesyłać na mojego maila d.gawronska4@wp.pl

Related posts

Leave a Comment

Skip to content