Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język polski

Temat: Wątek narodowo – wyzwoleńczy w „Panu Tadeuszu”.

Na początku wyjaśnijmy pojęcie- wątek

Wątek – ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo- skutkowej, skupionych wokół jednej postaci bądź więcej, dotyczących ich wzajemnych relacji. Jest to część składowa fabuły utworu literackiego

W utworze może występować wątek główny i poboczne, ale może też być układ kilku równoległych wątków głównych. Pojedynczy wątek może dotyczyć np. miłości, zdrady, rywalizacji, przyjaźni itp.

                         (przepisz powyższą notatkę do zeszytu)

Wątek narodowo – wyzwoleńczy (patriotyczny) – to przewijające się informacje o zbliżającej się wojnie z Moskalami i nadzieje na wyzwolenie ojczyzny spod jarzma zaborcy. Istotnym czynnikiem staje się próba wywołania powstania na Litwie, której podejmuje się ksiądz Robak. Świadectwo świetności dawnej Polski to narodowa tradycja i obyczajowość, tak bardzo podkreślana w życiu szlachty. Pamięć o narodowych bohaterach i wolnej ojczyźnie jest ciągle żywa w myślach bohaterów dzieła.

Podczas lekcji online szczegółowo omówimy watek patriotyczny dzieła. Przygotowując się do zajęć obejrzyj prezentację:

Related posts

Skip to content