Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu Praca. Handel zagraniczny, współpraca gospodarcza Polski z zagranicą.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Handel zagraniczny to wymiana towarów lub usług między wytwórcą w danym kraju, a odbiorcą w innym kraju
a. eksport – sprzedaż produktów za granicę
b. import – zakup produktów za granicą
c. reeksport – sprzedaż za granicę produktów pochodzących z wcześniejszego importu

2.Bilans handlowy – to zestawienie rocznej wartości eksportu i importu danego państwa
a. bilans handlowy dodatni – wartość eksportu jest większa od wartości importu
b. bilans handlowy ujemny – wartość importu jest większa od wartości eksportu

3.Znaczenie handlu zagranicznego – handel zagraniczny przynosi krajom obopólne korzyści. Państwa kupują te towary, których potrzebują oraz sprzedają, te towary, które są potrzebne innym krajom. Inne korzyści to:
a. opłacalność wymiany towarów i usług pomiędzy krajami
b. wzrost przychodów przedsiębiorstw
c. wzrost wpływów do budżetu państwa
d. zwiększenie asortymentu towarów i usług
e. wzrost nacisku na podnoszenie jakości
f. rozwój prac naukowo-badawczych oraz systemów edukacji

W ramach utrwalenia obejrzyj prezentację o handlu zagranicznym Polski i odpocznij

Related posts

Skip to content