Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej. Klasyfikacja przedsiębiorstw.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Ekonomiczne cele gospodarowania – głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie maksymalnych korzyści finansowych

2.Społeczne cele gospodarowania – chodzi o to, ze działania na rzecz społeczeństwa są traktowane jak inwestycje prowadzące do osiągnięcia zysku. Np.:

a. dobre relacje z pracownikami
b. dobre relacje z partnerami biznesowymi
c. edukacja dzieci i młodzieży
d. dbałość o ochronę środowiska
e. uwzględnianie interesów lokalnych społeczności

3.Czynniki produkcji – efekty działalności gospodarczej zależą od umiejętności i stopnia wykorzystania zasobów zwanych czynnikami produkcji. Należą do nich:

a. ziemia czyli zasoby naturalne
b. praca czyli człowiek i jego umiejętności, wiedza i doświadczenie
c. kapitał czyli środki wytworzone przez ludzi w celu wytworzenia innych dóbr lub świadczenia usług
d. przedsiębiorczość czyli zdolności organizacyjne człowieka i umiejętność wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

4.Rodzaje działalności gospodarczej człowieka

a. działalność przemysłowa czyli wydobywanie i przetwarzanie zasobów naturalnych np. węgla, wody, gazu,
b. działalność budowlana czyli wznoszenie budowli, ich remontowanie i konserwacja np. domy, kościoły, drogi, mosty
c. działalność usługowa np. nauczanie, leczenie
d. działalność handlowa czyli wymiana dóbr pomiędzy sprzedającym a kupującym

5.Przedsiębiorcą nazywamy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Może nim być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

6.Podział przedsiębiorstw ze względu na:

a. Formę własności:
-przedsiębiorstwa prywatne

 • krajowe
  *zagraniczne
 • publiczne
  *państwowe ( Skarbu Państwa)
 • komunalne ( własność jst)

b. Formę organizacyjno- prawną:

 • jednoosobowe firmy osób fizycznych
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • spółdzielnie
 • spółki

c. Ze względu na wielkość przedsiębiorstw

 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

7.Podział spółek

Na koniec króciutki film dla utrwalenia materiału

Related posts

Leave a Comment

Skip to content