Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2b – Historia

TEMAT: Wielki kryzys ekonomiczny -opisujemy zjawisko.  

Wielki kryzys– największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu, który miał miejsce w latach 1929–1933 i objął praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz wszystkie dziedziny gospodarki.

(przepisz powyższą notatkę do zeszytu)

Kryzys ujawnił się w Stanach Zjednoczonych, po tzw. czarnym czwartku (a według niektórych źródeł już kilka miesięcy wcześniej), czyli po tzw. panice na giełdzie nowojorskiej na Wall Street 24 października 1929, kiedy to, zgodnie z zachowanymi informacjami, gwałtownie spadły ceny praktycznie wszystkich akcji, pociągając za sobą łańcuch bankructw i zadłużenia, które rozprzestrzeniły się stopniowo na prawie wszystkie kraje (oprócz wspomnianego ZSRR). Skutkiem kryzysu była m.in. utrata pracy przez miliony ludzi. Spadek produkcji przemysłowej sięgnął w niektórych krajach 50% (Polska, USA), a szczególnie silnie odczuło kryzys rolnictwo. Jednym z przejawów kryzysu była hiperinflacja.

Hiperinflacja – bardzo wysoka inflacja powodowana przez całkowite załamanie systemu finansowego kraju (i utratę zaufania do waluty krajowej) oraz ogromny deficyt budżetowy finansowany przez dodruk pieniędzy.

(wyjaśnienie pojęcia zapisz w zeszycie przedmiotowym).

Related posts

Skip to content