Cykl: „Z gabinetu psychologa i pedagoga"

I Wy możecie być autorytetami

Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie!

I Wy możecie być autorytetami!

Autorytet to szacunek, jaki ma jakaś osoba (lub instytucja) wśród innych ludzi ze względu na swoją wiedzę lub zachowanie; posiadanie autorytetu pozwala tej osobie mieć wpływ na zachowania i sposób myślenia innych.


            Trudno dziś o prawdziwy autorytet – człowieka o niezachwianych moralach, nienaruszonych zasadach. Jedną z takich osób był zmarły Papież Jan Paweł II – z pochodzenia Polak. Do końca żył godnie i nigdy nie zatracił swoich największych wartości – wiary, nadziei i miłości – których zawsze bronił. Uważał, iż godność jest sprawą nadrzędną i należy zachowywać ją zawsze. Twierdził, że opiera się ona na czystości serca i ciała. Jan Paweł II był, jest   i będzie wielkim autorytetem moralnym dla mnóstwa obywateli Ziemi, ponieważ dany mu czas przeżył w zgodzie ze swymi zasadami.  Jego autorytet okazuje się być silniejszy nawet od śmierci.
           
            Przykłady takich osobistości moglibyśmy  mnożyć, lecz pragniemy zwrócić uwagę, że i Ty możesz być autorytetem dla swojego dziecka, kolegi/koleżanki, drugiego człowieka. Ważne abyś kierował się zasadami poszanowania drugiej osoby, być może pomocy jej w trudnej sytuacji. Jeśli żyjesz w zgodzie z prawami i zasadami ogólnie przyjętymi, kieruje Cię empatia i stawiasz na dobro, sprawiedliwość  i szacunek- to wiedz, że masz predyspozycje na ucznia, rodzica, który może być autorytetem dla innych.

            Tak więc nie tylko „wielcy tego świata” mogą być jedynymi wzorami. Odpowiednim autorytetem może być każdy człowiek, dający swoim życiem świadectwo właściwych zasad oraz dążeń. Autorytetem mogą być rodzice, dziadkowie, nauczyciele, znajomi lub każdy inny człowiek.           Ważne jest natomiast, by w osobie stawianej za wzór odnajdywać cechy, które sami chcielibyśmy posiadać. Mamy tu na myśli wartości naczelne takie jak : dobroć, prawdomówność,  honor, odwaga, mądrość. Nie należy bowiem podążać za złudnymi autorytetami osób medialnych z telewizji lub  serwisów społecznościowych np. YouTube, starających się swoim wyglądem, sposobem bycia skierować naszą uwagę na rzeczy bezwartościowe, odwracając ją tym samym od tego, co naprawdę ważne.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu!

MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ AUTORYTET! Film w ramach projektu promującego zdrowie psychiczne Nauczycieli

A teraz najważniejsze – Coś na dobre samopoczucie…

„- Kto jest moim autorytetem?

– Oczywiście Pan Profesor Miodek!”

Na koniec prosimy spróbować odpowiedzieć sobie na pytania się:

Kto jest Twoim autorytetem?

Jakim Ty jesteś autorytetem dla innych?

Pozdrawiamy słonecznie

Zespół Psychologów i Pedagoga

Related posts

Skip to content