Aktywna tablica 2020-2024

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Program Aktywna Tablica realizowany jest w szkole branżowej I stopnia. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętności skutecznego stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach, co jest istotnym elementem podnoszenia  jakości codziennej edukacji. W ramach programu szkoła wzbogaciła się o trzy nowoczesne interaktywne monitory dotykowe, które zdecydowanie podniosły poziom edukacyjnych zajęć i skutecznie pobudziły zaangażowanie uczniów.

Monitory z dużym powodzeniem wykorzystywane są podczas zajęć realizowanych w stacjonarnej formie, jak i podczas kształcenia na odległość. Dają nauczycielom i uczniom szeroki wachlarz możliwości wpływających na efektywność codziennej pracy. Wyposażenie sal w nowoczesne pomoce pozwoliło na efektywną zmianę sposobów nauczania m.in. poprzez: wprowadzenie różnorodnych, ciekawych ćwiczeń interaktywnych, wykorzystanie nowych źródeł informacji m.in. z zasobów internetowych, odtwarzanie materiałów w wysokiej rozdzielczości, tworzenie atrakcyjnych prezentacji multimedialnych, tworzenie oryginalnych notatek, nanoszenie komentarzy i wykresów, możliwości prezentacji w formie multimedialnej różnorodnych doświadczeń czy przedmiotowych filmów edukacyjnych. Wymiernym rezultatem takich działań jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz wzrost zaangażowania w realizację codziennych edukacyjnych zadań.

Related posts

Skip to content