Aktywna tablica 2020-2024

Spotkanie zespołu nauczycieli kształcenia zawodowego

W styczniu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne zespołu nauczycieli kształcenia zawodowego w celu omówienia sposobów realizacjiprogramu.

 Ustalono cele szczegółowe:

-rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

-kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

-rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

-wspieranie innowacyjnych metod pracy;

-wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.


Related posts

Skip to content