Aktywna tablica 2020-2024

Program Aktywna tablica

W roku szkolnym 2020/21 Branżowa Szkoła I st. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku przystąpiła do realizacji Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie edukacyjnym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwia szerokie wykorzystywanie TIK i prowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomaga proces kształcenia uczniów.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono trzy interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 2 x 65 cali, 1 x 55 cali.

W ramach programu nauczycie:

-uczestnicząw konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK
w nauczaniu.

-biorą udział w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w ramach których uczestniczą w spotkaniach, prowadzą lekcje otwarte dzieląc się dobrymi praktykami, udostępniają wypracowane scenariusze i sprawdzone sposoby pracy z TIK.

W szkole działa e-koordynator pani Jolanta Jyż, która koordynuje wszystkimi programowymi działaniami w placówce, zarządza także pracą zespołów samokształceniowych,  które efektywnie wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. Pracę pani Jyż dodatkowo wspomaga pan Kamil Siudyła.

W placówce działajątrzy zespoły samokształceniowe:

– Zespół kształcenia zawodowego.

– Zespół rewalidantów „ rewalidacja z TIK”.

– Zespół przedmiotowców.

W ramach Programu w każdym oddziale prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem TIK – co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych w każdym tygodniu nauki (w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).

Related posts

Skip to content