Aktywna tablica 2020-2024

Zespoły samokształceniowe

W związku z realizacją programu „ Aktywna Tablica”zostały powołane przez e-koordynatorazespoły samokształceniowe, w skład których  weszli nauczyciele-wychowawcy kl. I -III szkoły branżowej I stopnia.

Nauczyciele poszczególnych zespołów – ( z. kształcenia zawodowego, z. rewalidacji z TIK oraz zespół przedmiotowców) w swoich grupach będą:

–  cyklicznie wymieniać doświadczenia,

– dzielić się dobrymi praktykami,

– udostępniać i upowszechniać wypracowane scenariusze zajęć,

– nadzorować realizację wykorzystania urządzeń,

– wspólnie wypracowywaćnowe rozwiązania edukacyjne i propagowaćje wśród nauczycieli.

Related posts

Skip to content