Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Godzina z wychowawcą

Temat: Jestem dzieckiem, ale mam swoje prawa i obowiązki.

Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jednak jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej jesteś człowiekiem żyjącym w państwie demokratycznym. Wasze prawa określają inne dokumenty prawne, m. In. Konwencja Praw Dziecka, która została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r.Konwencja określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r.

Według konwencji dziecko ma prawo do:

• Życia i rozwoju – nie można nikogo pozbawić bezprawnie życia;

• Wypowiedzi- w sprawach ważnych, dotyczących danego dziecka, możemy wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć swoją wole;

• Życia bez przemocy i poniżania- bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne;

• Wychowania w rodzinie- nikomu nie wolno zabrać dziecko od rodziców, chyba że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców;

• Swobody myśli, sumienia i religii- gdy jesteś już wystarczająco świadomy (w wieku 16 lat), sam decydujesz o swoim światopoglądzie; wcześniej rodzice mają prawo Tobą kierować;

• Tożsamość- musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie; gdy masz 13 lat, musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko;

• Prywatność- możesz dysponować swoimi rzeczami; masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne;

• Nauki- możesz uczyć się tak długo, jak długo pozwalają na to Twoje zdolności, możesz pracować, gdy skończysz 15 lat;

• Stowarzyszenia się – możesz należeć do organizacji młodzieżowych; jeśli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności;

• Informacji- powinieneś poznać swoje prawa, mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

Link do prezentacji:

Pamiętajmy, że oprócz praw mamy i obowiązki.

– wierność Rzeczpospolitej i troska o dobro wspólne

– przestrzeganie prawa Rzeczpospolitej

– dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie

– słuchania swoich rodziców i opiekunów,

– pomocy we wspólnym gospodarstwie

– szanowanie rodziców,

– reagowanie na prośby,

– okazywanie wdzięczności,

– szanowanie pracy innych, – dbanie o swoje prywatne rzeczy.

Related posts

Skip to content