Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Historia

Temat lekcji: Jan Zamoyski i złoty wiek Polski.

Dzień dobry, obejrzyj film i przepisz notatkę do zeszytu.

Wybitną postacią XVI wieku był Jan Zamoyski. W czasach Stefana Batorego Zamoyski pełnił funkcje kanclerza i hetmana.
W latach 1577-1582 Rzeczpospolita prowadziła wojnę z Cesarstwem Rosyjskim.

Dzięki królowi Stefanowi Batoremu i hetmanowi Janowi Zamoyskiemu zakończyła się ona zwycięstwem państwa polskiego.

Jednym z dokonań Jana Zamoyskiego było założenie miasta Zamość.

Related posts