Klasa 4

Szkoła podstawowa klasa 4 – Informatyka

Temat: Edytor tekstu – formatowanie dokumentu.

Uczniu, potrafisz już napisać czyli redagować prosty tekst w edytorze tekstu. Dziś poznasz jak formatować tekst czyli zmienić jego wygląd lub poprawić błędy.Przede wszystkim możemy zmienić czcionkę (1) oraz jej rozmiar (2)

Aby prawidłowo sformatować tekst należy wcześniej go zaznaczyć. Sposobów na zaznaczanie tekstu jest wiele – najczęściej używanym sposobem jest przeciąganie kursora nad tekstem przytrzymując jednocześnie lewy przycisk myszy. Zaznaczony tekst można formatować używając narzędzi, które omówione są w ćwiczeniu 1.

Ćwiczenie 1

Wykonaj poniższe polecenia:

  1. Uruchom edytor tekstu (Word, WordPad lubWriter);
  2. Odszukaj narzędzie o nazwie Pogrubienie;
  3. Najedź na narzędzie kursorem myszy ale nie klikaj w niego;
  4. Pojawia się nazwa narzędzia oraz jego opis np.

Atrybuty czcionki

5.Odszukaj w programie narzędzia zaznaczone na poniższym rysunku i sprawdź jak się nazywają i do czego służą.

Ćwiczenie 2

  1. Otwórz dokument, który utworzyłeś na poprzedniej lekcji.
  2. Zaznacz pierwszą linijkę tekstu i sformatuj ją – zastosuj czcionkę Arial,  14 pkt, pogrubioną.
  3. Zaznacz drugą linijkę tekstu i sformatują ją – zastosuj pochylenie (kursywę) i  pogrubienie w kolorze czerwonym.
  4. Zaznacz trzecią linijkę tekstu i sformatują ją – zastosuj pogrubienie, pochylenie i podkreślenie.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content