Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Język angielski

Topic: Zaimki pytające which, why, how. Ćwiczenia gramatyczne i w mówieniu.

Which?- który/ która/ które

Why?- dlaczego

How?- jak

ZadanieSpójrz na zdjęcia z daniami, następnie wybierz jedno z nich i uzupełnij odpowiedzi w dialogu, korzystając z informacji napisanych przy każdym obrazku.

A: Which of these foods do you like?

B: I like ________________________________________.

A: How do you make it?

B: First, ________________________________________.

Then, __________________________________________.

Finally, _________________________________________.

A: Why do you like it?

B: I like it because it’s __________________________ .

Related posts

Skip to content