Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Język angielski

Topic: Fun days out in London – słownictwo, praca z tekstem.

Wpisz do zeszytu:
pm- po południu
untilmidnight- do północy
capsule- kapsuła, kabina
open- otwarty
hot- gorący
dark- ciemny
stall- stoisko

Zadanie 1. Powyższy tekst podzielony jest na trzy części (Sports, Sightseeing, Shopping &Food). Do każdego z nich jest po jednym pytaniu.Należy dopasować do pytań (1-3) poprawne odpowiedzi (A-C)

1. What time does Bounce open?                                         A  It’s on the South Bank of the River Thames.
(W jakichgodzinachotwarty jest Bounce?)           
                                                                                         

2. Where is the London Eye?                                             B  There are 50 food stalls.
(Gdzieznajdujesię London Eye?)


3. How many food stalls are there at Camden Market?       C  It’s open from 4 pm until midnight.
(Ile stoisk z jedzeniem znajduje się w Camden Market?)

Zadanie 2. Przeczytaj powyższy tekst, następnie zaznacz czy zadnie jest P-prawdziwe, czy F– fałszywe.

1.Bounce London has got 17 ping pong tables.
(Bounce London ma 17 stołów ping pongowych).PF

2.The London Eye has got 135 capsules.
(London Eye 135 kapsuł.)PF

3.Camden Market is open seven days a week.
(Camden Market jest otwarty siedem dni w tygodniu.)PF

Related posts

Skip to content