Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Przyroda

Temat: Charakterystyka i znaczenie zwierząt zamieszkujących pola uprawne i łąki.

Łąka i pole uprawne są środowiskiem życia wielu zwierząt, które znajdują tam pożywienie i schronienie. Charakterystycznym ptakiem pól uprawnych jest skowronek polny, który zakłada gniazda na ziemi. Na polach można zobaczyć, jak bociany białe polują na myszy, owady, czasami nawet na żaby. Na łąkach w pobliżu wód mieszka czajka, która ma charakterystyczny czubek na głowie. Na łąkach i polach pożywienia szukają bażanty, sarny i dziki choć ich prawdziwym miejscem zamieszkania jest las.

Na polach uprawnych często spotyka się niepożądanych mieszkańców, którzy niszczą uprawy. Są to szkodniki. Należą do nich myszy, ślimaki, owady np. stonka ziemniaczana i bielinek kapustnik. Walka ze szkodnikami jest trudna. Rolnicy stosują opryski środkami chemicznymi. To skuteczny sposób, ale niebezpieczny dla zdrowia. Najlepszym sposobem walki ze szkodnikami jest dbałość o ptaki, które zjadają szkodniki.

 Na polach rosną również rośliny niepożądane przez rolników, są to chwasty. Chwasty zabierają rośliną uprawnym dostęp do  światła, wody i soli mineralnych.

Zadanie

Połącz liniami części zdań, tak aby utworzyły logiczną całość.

Zwierzęciem żyjącym głownie w lesie i odżywiającym się żołędziami jest    –   – bielinek kapustnik, gdyż jego larwy odżywiają się liśćmi kapusty.
Pięknie ubarwiony długi ogon ma – – skowronek polny – tego niewielkiego ptaka łatwiej usłyszeć niż zobaczyć.
Szkodnikiem upraw jest np. – – samiec bażanta; odwraca uwagę drapieżników, gdy samica wysiaduje jaja.
Charakterystycznym ptakiem polnym jest – – dzik, który chętnie szuka pożywienia także na polach.

Related posts

Skip to content