Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Przyroda

Temat: Cechy charakterystyczne i podział wód powierzchniowych. Dolina rzeczna i jej elementy.

Woda jest ważnym elementem środowiska; ma podstawowe znaczenie dla życia. Stale krąży w przyrodzie: spada na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu, płynie po powierzchni ziemi i zbiera się w zagłębieniach, paruje i skrapla się, tworząc chmury, z których ponownie spada na ziemię.

Ta część wód, które możemy zobaczyć na powierzchni ziemi jest nazywana wodami powierzchniowymi. Dzieli się je na wody płynące i stojące.

Wody płynące to:

– rzeki

– potoki

– strumienie.

Wody stojące to:

– jeziora

– stawy

– bagna.

Rzeka to woda, która płynie w podłużnym zagłębieniu, nazywanym korytem rzeki. Rzeka to inaczej ciek wodny.

Skąd płynie rzeka?

Wypływa ze źródła, czyli spod ziemi, powstaje z połączenia małych cieków, np. potoków i strumieni lub wypływa z jeziora. Koryto rzeki znajduje się w większym zagłębieniu – dolinie rzecznej.

Dokąd płynie rzeka?

Rzeka najczęściej wpada do jeziora, innej rzeki lub morza. Miejsce, w którym kończy swój bieg jest nazywane ujściem.

Nurt rzeki to miejsce, gdzie rzeka płynie najszybciej.

W górach rzeki płyną szybko, a w dolinach. wolno.

Zadanie

Rysunek schematyczny przedstawia dolinę rzeki i jej elementy. Wykorzystując podane nazwy podpisz wskazane elementy.

koryto rzeki, nurt, brzeg rzeki, dno rzeki

Related posts

Skip to content