Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Zajęcia z wychowawcą

Temat: Po, co nam reguły, zasady i normy?

Norma to ogólna wskazówka dotycząca tego, jak należy postępować w życiu. Pokazuje kierunek i właściwy sposób postępowania, np.: „Okaż szacunek osobom starszym”. Zasady są uszczegółowieniem powszechnie przyjętych norm – opisują reguły postępowania w danej sytuacji, np.: „Ustępujemy miejsca starszym osobom w autobusie”.

Źródło: sp47krakow.edu.pl

Animacja pt. Normy i zasady.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content