Klasa 5-6b Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa Klasa 6a, 6b – Informatyka

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym

Na dzisiejszej lekcji będziemy powtórzymy widomości na temat arkusza kalkulacyjnego.

 1. Zapisz do zeszytu temat.
 2. Wykonaj zadania a następnie wyślij do nauczyciela na maila lub zrób zdjęcie i wyślij przez Messengera

Kl. 6 a –  stetelmajer@wp.pl

Kl. 6 b – ukrzyskow@wp.pl

Podstawowe definicje (do zapamiętania)

Arkusz kalkulacyjny – program służący do wykonywania tabel, obliczeń i wykresów np. Microsoft Office Excel lub OpenOfficeCalc;

Arkusz – to jedna strona w programie. Wszystkie arkusze tworzą zeszyt (skoroszyt);

Komórka – mały prostokąt powstający z przecięcia kolumn i wierszy. Każda komórka posiada własną nazwę, która powstaje z litery kolumny i numeru wiersza np. B10, F20, A3, H49…

Komórka aktywna – to komórka wytłuszczona, do której można coś wpisać, wkleić lub ją skopiować;

Pasek formuły – w nim można zmieniać zawartość komórek;

Podstawowe informacje (do zapamiętania)

Każda formuła (wzór) musi zaczynać się od znaku =

formułachzamiast liczb, musisz wpisywać nazwy komórek (wyjątkiem są liczby, które nigdy nie ulegają zmianie np. w polach figur.

Przykład obliczania obwodu prostokąta:

Obwód=2*(a+b); w arkuszu kalkulacyjnym wpiszesz =2*(B3+C4)

Zadanie 1

Zaznacz prawda- P czy fałsz – F

 1. Każda strona w programie Microsoft Excel to Arkusz.
 2. Wszystkie arkusze tworzą skoroszyt.
 3. Komórka znajdująca się w kolumnie G oraz wierszu 15 ma nazwę 15G.
 4. Komórka pogrubiona to komórka aktywna.
 5. Na pasku formuły wyświetlane są wory obliczeń.

Zadanie 2

Zaznacz prawidłową odpowiedź (lub odpowiedz np.: 1A)

Pytanie 1

Która z ikon symbolizuje program Microsoft Excel?

Pytanie 2

Podstawowy element arkusza kalkulacyjnego to:

 1. tabela
 2. wykres
 3. formuła
 4. komórka

Pytanie 3

Który z poniższych zapisów przedstawia prawidłowy adres komórki?

 1. 13C
 2. 3XY
 3. A19
 4. 19A

Pytanie 4

Arkusz kalkulacyjny służy do:

 1. tworzenia dokumentów tekstowych
 2. tworzenia grafiki komputerowej
 3. wykonywania obliczeń, tabel, wykresów

Pytanie 5

Której formuły należy użyć w komórce G2, aby obliczyć średnią ocen dla Ucznia 1:

 1. =ŚREDNIA(B2:F2)
 2. =ŚREDNIA(B2:E2:F2)
 3. =ŚREDNIA(B2:F2)
 4. =ŚREDNIA(B2;E2;F2)

Related posts

Skip to content