Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Język angielski

Temat: Rola i znaczenie roślin nagonasiennych dla człowieka i w przyrodzie. Przegląd krzewów i drzew iglastych.

Rola roślin nagonasiennych w przyrodzie:

•             są składnikiem lasów;

•             przeprowadzają fotosyntezę – produkują tlen, a pochłaniają dwutlenek węgla;

•             są miejscem zamieszkania i schronienia dla zwierząt np. dla wiewiórek, kun i ptaków;

•             nasiona stanowią źródło pokarmu dla ptaków, a młode pędy są pokarmem dla saren i jeleni;

•             chronią przed powodziami, gdyż wchłaniają duże ilości wody z roztopionego śniegu.

Znacznie roślin nagonasiennych dla człowieka:

•             drewno wykorzystywane jest w budownictwie oraz do produkcji papieru i mebli;

•             zalesianie wydm i skarp w celu zabezpieczenia ich przed osuwaniem;

•             w ogrodnictwie stanowią element dekoracyjny;

•             kora, szyszki, igły i nasiona służą produkcji kosmetyków i leków. Igły zawierają bardzo dużo witaminy C, a młode pączki mają właściwości wysoko bakteriobójcze.

Zadanie

Poszukaj w dostępnych źródłach informacji, czym jest dla roślin nagonasiennych szyszka.

Related posts

Skip to content