Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Biologia

Temat: Rodzaje tkanek stałych roślin.

Tkanki stałe roślin to:

– okrywające

– miękiszowe

– przewodzące

– i wzmacniające.

Do tkanek okrywających należą skórka korzenia oraz skórka pędu. Tkanki te m.in. chronią rośliny przed uszkodzeniami i drobnoustrojami chorobotwórczymi. U roślin drzewiastych, skórka korzeni i łodygi szybko zastępowana jest nową tkankę tzw. korek. Tkanka ta zbudowana jest z komórek wypełnionych powietrzem dlatego stanowi doskonałą izolację przed zimnem i uszkodzeniami.

Tkanki miękiszowe różnią się budową i funkcjami. W zależności od położenia w roślinie mogą one m.in. wytwarzać lub gromadzić substancje pokarmowe. W tych tkankach znajduje się barwnik nadający kolor np. kwiatom lub zieloną barwę liściom.

Tkanki przewodzące to drewno i łyko. Drewno transportuje wodę z solami mineralnymi. Łyko transportuje substancje pokarmowe. Komórki tej tkanki są długie i łączą się w cienkie rurki. Rurki te biegną wzdłuż łodygi i korzenia.

Tkanki wzmacniające chronią rośliny przed złamaniem, zgnieceniem lub rozerwaniem.

Zadanie do zeszytu

Related posts

Leave a Comment

Skip to content