Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Geografia

Temat: Tundra.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Klimat tundry

Tundra występuje na obszarach, na które dociera niewielka ilość promieniowania słonecznego. Podczas krótkiego lata, mimo że dni są długie, a na obszarach położonych na północ od koła podbiegunowego panuje nawet dzień polarny.Słońce znajduje się na tyle nisko nad horyzontem, że słabo ogrzewa powierzchnię ziemi. To dlatego średnia temperatura najcieplejszego miesiącarzadko przekracza 10°C. Zimy są mroźne śnieżne. Opady mogą występować przez cały rok, przy czym jest ich więcej latem niż zimą. Niska temperatura sprawia, że woda paruje bardzo powoli, a zimą zamieniona w lód śnieg pozostaje na powierzchni. Przez większą część rokuziemia jest zamarznięta, a podczas krótkiego lata rozmarza tylko do pewnej głębokości. Podziemny lód
uniemożliwia wsiąkaniewody, w wyniku czego, podobnie jakw tajdze, powstają rozlewiska i bagna.

Rośliny i porosty

Wtundrze brakuje drzew. występują niewielkie krzewinki, między innymi brzoza karłowata i wierzba polarna, a także borówki. Towarzyszą im turzyce, 3 ostre trawy przystosowany do życia na podmokłych obszarach, o rasy i porosty odporne na niekorzystne warunki klimatyczne. Niewielkie rozmiary roślin to jedno z przystosowań do życia w skrajnie trudnych warunkach. Rośliny tworzą zwarte powierzchnie tuż przy gruncie, co pozwala im utrzymać nieco wyższą temperaturę.

Zwierzęta

Najliczniej na terenie tundry występują ptaki. W głębi lądu można spotkać sowy śnieżne i białozory, na wybrzeżu liczne gatunki mew i morskich kaczek, a także alczyki, biegusy i śnieguły.Wśród nielicznych ssaków najbardziej charakterystyczne są lisy polarne, lemingi i niedźwiedzie polarne. Inne znane zwierzęta tundry to wół piżmowy oraz suseł północny. Typowym ssakiem spotykanym w tej strefie krajobrazowej jest renifer.

Życie ludzi w tundrze

Północną część Rosji zamieszkują ludy syberyjskie Nieńcy i Czukcze, Saamowie, Innuici.

Zadanie:

– Korzystając z notatki zapisz nazwy zwierząt występujących w Tundrze.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content