Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa Klasa 5 – Informatyka

Temat: Komputerowe rysunki – odbicia lustrzane, krzywa.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się stosowania technik graficznych Przerzuć/Obróć.

W grafice komputerowej stosuje się różne techniki przekształcania rysunku, takie jak odbicia lustrzane, obroty, pochylanierozciąganie. Dokładnie omówimy stosowanie techniki odbijanie obrazu w poziomie. Metody wykorzystania pozostałych technik są podobne.

Odbijanie obrazu w poziomie – kolejność czynności:

  1. Wybierz opcję Zaznaczenie przezroczyste.
  2. Zaznacz fragment rysunku, który zamierzasz odbić.
  3. Skopiuj go.
  4. Rozwiń polecenie Obraz i wybierz opcję Przerzuć/Obróć. Otworzy się okno przedstawione poniżej. Wybierz Przerzuć w poziomie i zatwierdź swój wybór przyciskiem OK.
  • Skopiowany fragment zostanie odpowiednio przekształcony (lustrzane odbicie).
  • Przeciągnij odbity fragment i połącz go w odpowiedni sposób z poprzednią częścią rysunku.

Ćwiczenie 1.

  1. Narysuj motyla. Rysunek zapisz pod nazwą motyl.
  2. Rozmiar kartki do rysowania ustal na 480 pikseli x 480 pikseli.
  3. Na poniższych ilustracjach pokazane są etapy pracy nad rysunkiem.

Możesz skorzystać z instrukcji filmowej

http://pspklimontow.pl/zk/videos/motyl.mp4

Zadanie

Dokończ zdania wyrazami: przerzuć w pionie, przerzuć w poziomie, przerzuć/obróć

Aby wykonać odbicie lustrzane w programie Paint należy użyć opcji:………………………………………………………

Aby wykonać odbicie lustrzane obrazu w poziomie należy użyć polecenia………………………………………………

Aby zrobić odbicie lustrzane obrazu w pionie należy użyć polecenia …………………………………………………………

Related posts

Leave a Comment

Skip to content