Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 6a, 6b – Informatyka

Temat: Prezentacja multimedialna – przypomnienie wiadomości.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy widomości na temat tworzenia prezentacji multimedialnej.

  1. Zapisz do zeszytu temat.
  2. Zapoznaj się z materiałem lekcji.
  3. Wykonaj zadania a następnie wyślij do nauczyciela na maila lub zrób zdjęcie i wyślij przez Messengera

Kl. 6 a –  stetelmajer@wp.pl

Kl. 6 b – ukrzyskow@wp.pl

Do przygotowania prezentacji multimedialnej w zależności od systemu, w jakim pracujesz, możesz wybrać dla siebie odpowiednie oprogramowanie. Najczęściej wykorzystywane programy to: Microsoft Office PowerPoint, Open Office Impress, Libre Office Impress.

Zwróć uwagę na podobieństwo ikon tych programów.

Prezentacja składa się ze slajdów, które stanowią odpowiednik strony w edytorze tekstu lub kartki z bloku rysunkowego. Na slajdzie, tak jak na kartce, możesz umieszczać tekst, ilustracje, wykresy. Po uruchomieniu pokazu prezentacji, slajdy pojawiają się kolejno na ekranie.

Przygotowując prezentację, pamiętaj, że powinna się ona rozpoczynać slajdem tytułowym, a po nim powinno następować kilka lub więcej slajdów z zawartością, taką jak zdjęcia, rysunki czy tekst, oraz slajd końcowy. Podczas tworzenia prezentacji pamiętaj o wskazówkach dotyczących tworzenia dobrej prezentacji, które zostały przedstawione niżej.

Jak przygotować dobrą prezentację?

Aby przygotować dobrą prezentację, należy przestrzegać kilku zasad:

  1. Temat prezentacji powinien być krótki i jasny.
  2. Treść prezentacji powinna być przejrzysta, złożona z prostych, krótkich zdań.
  3. Wszystkie ilustracje, wykresy i rysunki muszą być czytelne i zrozumiale dla odbiorców.
  4. Należy właściwie dobierać kolory tła oraz tekstu. Najważniejsza zasada: na jasnym tle powinny być ciemne litery i odwrotnie.
  5. Efekty wizualne (tło, elementy graficzne i animacje) nie powinny być ważniejsze od treści prezentacji, jednak należy pamiętać, że jeden rysunek może zastąpić tysiąc słów.
  6. Dźwięk i podkład muzyczny powinny być dobrane tak, żeby słuchanie sprawiało przyjemność.

Przyjrzyj się kolejnym przykładom slajdów. Zwróć uwagę na dobór czcionki, kolorystyki i rozplanowania obiektów.

Ztematem lekcji możesz zapoznać się równieżze strony:

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM

Obejrzyj instrukcję filmową z linku, jak przygotować prezentację:

Zadanie

Related posts

Skip to content