Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 6a, 7, 8 – Religia

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

Proszę o pomoc w wykonaniu zadań przez uczniów.

1.W tym tygodniu w wieczornej modlitwie módl się modlitwą: Zdrowaś Maryjo w intencji chorych na Covid oraz za lekarzy

2.Obejrzyj film, który mówi o stopniach sakramentu kapłaństwa

3.Przeczytaj
Sakrament święceń (inaczej: sakrament kapłaństwa, sakrament posługi apostolskiej) obejmuje trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
Diakonat to pierwszy (najniższy) stopień w hierarchii sakramentu święceń w Kościele rzymskokatolickim. Jest to tzw. stopień służby, gdyż zadaniem diakonów jest udzielanie pomocy i służenie kapłanom – prezbiterom i biskupom. Sam diakon nie jest natomiast kapłanem. Początków diakonatu tradycja chrześcijańska upatruje we fragmencie Dziejów Apostolskich, który mówi o ustanowieniu Siedmiu do obsługi stołów (Dz 6).

Prezbiteriat jest drugim stopniem w hierarchii święceń. Równocześnie jest pierwszym stopniem kapłańskim. Urząd prezbitera (powszechnie „księdza”) sięga starożytności; prezbiterzy byli wyznaczani już w pierwszych gminach chrześcijańskich, o czym wspomina w swoich listach św. Paweł . Każdy prezbiter podlega biskupowi diecezji, w której pełni swoją posługę; można powiedzieć, że jest jego współpracownikiem.

Episkopat jest trzecim i najwyższym stopniem w hierarchii święceń w Kościele katolickim i jednocześnie drugim stopniem uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa. Osobę, która przyjęła święcenia episkopatu, nazywa się biskupem. Ma on prawo do prowadzenia Kościoła partykularnego lub diecezji przez własne nauczanie, troskę duszpasterską i przewodniczenie podczas sprawowania liturgii.

4.Zapisz w zeszycie – zapis w formie zdjęcia wyślij na adres : katechetkisosw@wp.pl lub na messenger – Renata Nauczyciel do 4.05. praca będzie podlegała ocenie
Katecheza
Temat : Stopnie sakramentu kapłaństwa

Na podstawie tekstu powyżej, odpowiedz na pytanie i zapisz w zeszycie:

Jakie są stopnie sakramentu kapłaństwa

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zobacz jakie są różnice także w ubiorze diakona, prezbitera, biskupa

Related posts

Skip to content