Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa Klasa 6a, 7, 8 – Technika

Temat: Szkice techniczne – zasady sporządzania odręcznych szkiców technicznych

Zadanie 1

Zapisz w zeszycie notatkę  – Co to jest szkic?.

W zależności od sposobu wykonania i przeznaczenia, możemy wyróżnić następujące rodzaje rysunku technicznego:

  • szkic – przedstawia np. przedmiot lub instalację (z wymiarami lub bez), wykonany jest odręcznie najczęściej na białym papierze „na oko”, w przybliżonych proporcjach wymiarowych; szkic techniczny służy do wstępnego zapisu informacji – nie musi spełniać wszystkich kryteriów rysunku technicznego
  • rysunek – przedstawia przedmiot lub instalację, wykonany przy użyciu przyborów rysunkowych i w określonej podziałce
  • schemat – przedstawia w sposób uproszczony budowę lub zasadę działania np. mechanizmu, narzędzia – np. schemat elektryczny, blokowy
  • plan – przedstawia rozmieszczenie instalacji lub maszyn
  • wykres – przedstawia zależność między określonymi wielkościami

Szkic – przykłady:

Do czego służy szkic techniczny?

Odręczny rysunek służącydo wstępnego zapisu informacji określa się jako szkic techniczny. Na takim rysunku zachowuje się rzeczywiste kształty i proporcje odwzorowanego przedmiotu. Odręczne szkice poprzedzają wykonanie rysunku technicznego za pomocą przyborów kreślarskich.

Zadanie 2

Wykonaj trzy zadania z karty pracy załączonej do lekcji.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content