Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Geografia

Temat: Australia i Oceania na mapie – utrwalenie wiadomości.

Zapoznaj się z notatką i filmem.

Regiony oceanii

Ocenia to wyspiarski region środkowego i południową– zachodniego Pacyfiku. Często w statystykach występuje jako Australia i Oceania. Obszar Oceanii na północy sięga do południowych krańców Filipin, obejmuje Hawaje, a na południu Nową Zelandię.

Oceanii wyróżnia się 4 regiony:

  • Melanezję (czarne wyspy),
  • Mikronezję (małe wyspy),
  • Polinezję (wiele wysp),
  • Nową Zelandię.

Środowisko przyrodnicze wysp Oceanii

Zachodnia część Oceanii leży w strefie aktywnej sejsmicznie, obszar ten często nawiedzają trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Ich następstwem jest występowanie fal tsunami, niebezpieczne zwłaszcza dla małych nizinnych wysp. Na niektórych wyspach znajdują się gorące źródła i gejzery (na przykład w Nowej Zelandii). Większość wysp oceanii jest położona strefach klimatów równikowych i zwrotnik owych, jedynie południowe krańce tego regionu obejmują klimat podzwrotnikowy i umiarkowany ciepły. Występuje tu więc duże zróżnicowanie termiczne– w pobliżu równiku średnia miesięczna temperatura sięga 28 stopni Celsjusza, na południu Nowej Zelandii spada w najchłodniejszym miesiącu nawet do 5 stopni Celsjusza.Podobne różnice dotyczą opadów. Najwyższe opady są notowane w zachodniej części regionu, zwłaszcza na niektórych Wyspach znajdujących się pod wpływem passatów wiejących od strony morza. Kilka razy w roku, głównie nad południową Polinezją, pojawiają się silne cyklony tropikalne, którym towarzyszą bardzo gwałtowne deszcze. W górach Nowej Zelandii i Nowej Gwinei słodka woda jest zmagazynowana w postaci lodowców. Roślinność jest uzależniona od warunków klimatycznych. Wyspy strefy wilgotnej i gorącej są porośnięte przez bujne, wiecznie zielone lasy równikowe, które w miarę oddalania się na południe przechodzą w lasy pod zwrotnikowe, a na południu Nowej Zelandii w lasy strefy umiarkowanej. Zarówno szata roślinna, jaki świat zwierzęcy wysp oceanii zostały częściowo przekształcane w wyniku działalności człowieka. Największe zmiany nastąpiły na skutek wyrębu lasów, zakładania plantacji roślin uprawnych, sprowadzenia przez człowieka obcych gatunków zwierząt, wypasu bydła i owiec, intensywnej eksploatacji surowców mineralnych, a także przeprowadzanych na wielu Wyspach prób z bronią jądrową.

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie jakie regiony wyróżniamy w Oceanii.

– Zapisz w zeszycie jakie działania ludzi wpłynęły na szatę roślinną i świat zwierząt.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content