Klasa 5-6b

Szkoła Podstawowa klasa 5 – Historia

Temat: Skutki rozbicia dzielnicowego.

Dzień dobry, przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Chcąc zmusić sąsiednie plemiona do wyznawania wiary chrzścijańskiej książęta piastowscy organizowali krucjaty przeciw tym plemionom ,które najczęściej kończyły się porażką.

Plemiona Prusów i Jaćwingów napadały na ziemie Konrada Mazowieckiego. Chcać się pozbyć uciążliwych sąsiadów i zająć ich ziemie Konrad Mazowiecki sporowadza w roku 1226 Zakon Najświetszej Marii Panny. Krzyżacy otrzymali na swoją siedzibę Ziemię Dobrzyńską. Po pokonaniu Prusów mieli zwrócić Konradowi zdobyte ziemie , a ten zwróci im koszty wyprawy.Krzyżacy pokonali Prusów (1283) i rozpoczeli budowę własnego państwa.Wprowadzili oni sprawną administrację,podzielili kraj na konturie,bili własną monetę,zakładali nowe miasta,rozwijali rzemiosło i handel.

Najazd mongolski
W 1241roku ziemie polskie dotknął wielki najazd Mongołów. Najeźdźcy zaatakowali południe Polski. Spalili Lublin, Sandomierz, Kraków, a następnie skierowali się na Śląsk.gdzie książę Henryk Pobożny zorganizował ostateczną próbę powstrzymania ich pochodu. Pod Legnicę przybyli przedstawiciele polskiego rycerstwa z niemal wszystkich ziem kraju oraz posiłki niemieckie (templariusze, joannici), w sumie około 7 tys. żołnierzy.

Do decydującej bitwy doszło nieopodal Legnicy w dniu 9 kwietnia roku 1241 i była ona dość wyrównana aż do momentu użycia przez napastników gazów bojowych oraz wprowadzenia oddziałów stojących do tej pory w obwodzie. Wówczas to część oddziałów polskich, dowodzonych przez księcia Mieszka II Otyłego, rozpoczęła chaotyczny odwrót co spowodowało gwałtowne załamanie się formacji obrońców. Ostatecznie, bitwa zakończyła się spektakularną klęską wojsk polskich oraz śmiercią (prawdopodobnie poprzez ścięcie w obozie mongolskim, już po zakończeniu walk) samego ich dowódcy – księcia Henryka Pobożnego.

Skutki najazdu mongolskiego z roku 1241 pod względem gospodarczym i moralnym, były dla Polski opłakane.

  1. Kto , dlaczego i w którym roku sprowadził Krzyżaków do Polski?
  2. W którym roku Mongołowie najechali na ziemie Polski?
  3. Kiedy doszło do bitwy pod Legnicą i jak to starcie zakończyło się dla Polaków?

Related posts

Skip to content