Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Język angielski

Topic: The History of Valentine’s Day- praca z tekstem, słownictwo związane z Dniem Św. Walentego.

Przeczytaj tekst na temat historii patrona miłości Św. Walentego, następnie wykonaj zadania do tekstu.

priest- ksiądz
get married- wziąć ślub
emperor- cesarz
fight- walczyć
soldiers- żołnierze
agree- zgadzać się
put in jail- wtrącić do więzienia
kill- zabić
lovers- zakochani


Zaznacz czy zdania są prawdziwe T (True), czy fałszywe F (False).

Odpowiedz Yes (tak) lub No (nie)

Co widzisz na obrazku? Zaznacz poprawne słówko a, b lub c

Related posts

Leave a Comment

Skip to content