Klasa VII-VIII

Szkoła podstawowa – klasa 8 – WOS

Temat: Unia Europejska.

Obejrzyjcie film na temat Historii Integracji Europejskiej

NOTATKA Z LEKCJI

Pierwszym etapem integracji krajów Europy było utworzenie w latach 50. XX w. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Państwa założycielskie – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy – rozpoczęły bliską współpracę gospodarczą. Zbliżeniu tych krajów sprzyjały m.in. podobne kultura i historia. W kolejnych latach dążono do ustanowienia wspólnej polityki wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństwa oraz do powołania wspólnych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Organami UE są m.in. Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości.

Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.( podręcznik online str.174)

Link do podręcznika online.

https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/WOS/kl8/books/599/4/599-v4_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=V2llZHphIG8gc3BvxYJlY3plxYRzdHdpZSBEemnFmyBpIGp1dHJvIGtsLiA4

Wypełnioną tabelkę należy przesłać na mojego maila.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content