Klasa 2 BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 2BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: At an airport- słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu.

Popatrz na obrazki poniżej, z pomocą słownika połącz obrazki z ich nazwami w języku angielskim:

Emergency exit – wyjście ewakuacyjne

Boarding pass – karta pokładowa

An aisle seat – siedenie blisko przejścia

Window seat – miejsce od okna

Flammable materials – materiały łatwo palne

Conveyor belt – taśma

Excess baggage – nadbagaż

Flight number – numer lotu

Departure times – godziny odlotów

posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania:

  1. Who is going to work for NPO (non-profit orgaznisation)? Kto zamierza pracować dla organizacji non-profit?
  2. Who is going to see an ex-partner? Kto zamierza spotkać się z byłym partnerem?
  3. Who is going to do a photo shoot in an exotic place? Kto zamierza mieć sesję zdjęciową w egzotycznym miejscu?

Powodzenia😊

Related posts

Leave a Comment

Skip to content