Klasa 3 BSI

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, KL. 3BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: If something can go wrong,..- zdania warunkowe typu pierwszego. Ćwiczenia gramatyczne.

Zdania warunkowe typu 1.

Zdania warunkowe typu pierwszego pokazują, że jeśli coś się wydarzy, to będzie to miało swoje jednorazowe konsekwencje:

If it rains today, I will take an umbrella. (Jeśli będzie padało, wezmę parasol)

If you open the door, I will come in. (Jeśli otworzysz drzwi, wejdę).

W tym typie zdań warunkowych ważne jest by w zdaniu podrzędnym (tym po IF), używać czasu Present Simple, a w zdaniu nadrzędnym – czasu Future Simple (WILL) .

ZADANIE 2: Dokończ zdania  tak jak w przykładzie:

Przeczytaj poniższy tekst nt. Murphy’s Law – Prawo Murphy’ego:

Who was Murphy?

What is his law?

Odpowiedzi prześlijcie na Messengera lub email: barbaramazalik@gmail.com

Powodzenia😊

Related posts

Leave a Comment

Skip to content