Klasa 2 BSI

Branżowa szkoła I stopnia klasa 2 – Technologia prac w obiektach hotelarskich

Temat 1: Tajemnica zawodowa, konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi.


Zapoznaj się z materiałami i wykonaj notatkę do zeszytu przedmiotowego: Tajemnica zawodowa – czym jest?

W przypadku niektórych zawodów mamy do czynienia z tajemnicą zawodową. Co tak naprawdę oznacza to określenie? Najprościej można powiedzieć, że jest to informacja, która została uzyskana przez osobę wykonującą konkretny zawód. Brak takiej wiadomości mógłby uniemożliwić wykonywanie obowiązków. Musimy jednak pamiętać, że ujawnienie takiego sekretu, przekazywanie osobom trzecim może być surowo karane. W przypadku rozpowszechniania tajemnicy zawodowej trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Można nawet utracić prawo do wykonywania zawodu.

Tajemnica zawodowa – kogo obowiązuje

Każdy pracownik powinien pamiętać o tym, że niezależnie od wykonywanego zawodu i miejsca pracy, obowiązuje go zachowanie tajemnicy, której ujawnienie może narazić na szkodę firmę. Dodatkowo to z reguły pracodawca sam określa, jakie to są informacje. Najczęściej dotyczą one funkcjonowania firmy lub różnych technologicznych kwestii obowiązujących w danym zakładzie pracy. W momencie podpisywania umowy, a więc w chwili nawiązania stosunku pracy, dostajemy do podpisania specjalne zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej.

Warto tutaj także dodać, że nie tylko przepisy prawa powinny określać zasady zachowania tajemnicy służbowej, ale również zasady moralności i etyki zawodowej.

Problem etyki zawodowej można odnieść do każdego zawodu, a w szczególności do zawodu hotelarza. Personel hotelowy ma zapewnić gościom nie tylko sprawną i miłą obsługę, ale też osobiste bezpieczeństwo, ich życia i zdrowia, bezpieczeństwo mienia, nietykalność osobistą, spokój i dyskrecję.

Pracownikom w hotelu nie wolno wnikać w osobiste sprawy gości, spoufalać się z nimi, lub udzielać informacji o gościach osobom trzecim. Nie wolno naruszać tajemnicy korespondencji. Hotel powinien być przygotowany na udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie pomocy lekarskiej. Prawidłowo należy tez postępować z rzeczami pozostawionymi przez gościa i rzeczami znalezionymi na terenie hotelu.

Temat 2: Pomieszczenia komunikacji pionowej i poziomej obiektu hotelarskiego

Zapoznaj się z materiałami i wykonaj notatkę do zeszytu przedmiotowego: (materiały znajdują się w czerwonym podręczniku na stronie 90-91)

Wykonaj zadanie – czerwone ćwiczenia – strona 51 ćwiczenie 22

odpowiedzi lub pytania do teamtów wyślij na meila:olamar@interia.eu lub messenger

Related posts

Leave a Comment

Skip to content