Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 3 – WOS

TEMAT: System edukacji w Polsce.

Rozpoczynamy już ostatni rozdział w podręczniku, przeczytajcie temat w podręczniku na stronie158 i zapoznajcie się z dodatkowymi informacjami.

Obecnie edukacja obowiązkowa jest podzielona na:

  • obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • obowiązek szkolny, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
  • obowiązek nauki do 18. roku życia, który może być spełniany przede wszystkim przez uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (w okresie przejściowym: do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) lub przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Kolejna reforma ustroju szkolnego z grudnia 2016 r. prowadzi do częściowego powrotu do założeń ustroju szkolnego obowiązujących przed rokiem 1999. Po zakończeniu jej wdrożenia, na strukturę polskiego systemu oświaty będą składały się następujące typy szkół:

Jeśli nie masz dostępu do podręcznika poniżej znajdziesz materiały do tematu.

https://www.e-korepetycje.net/artykuly/system-edukacyjny-w-polscehttps://slideplayer.pl/slide/12062776/

https://slideplayer.pl/slide/836652/

Ćwiczenie: Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – obok wypowiedzeń fałszywych.

Related posts

Skip to content