Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Język angielski

Topic: A Polish Sports person– polski sportowiec. Przygotowanie pracy projektowej.

Odszukaj w Internecie lub innym źródle następujące informacje na temat swojego ulubionego polskiego sportowca:

Name- imię i nazwisko

Nickname(s)- pseudonim (y)

Date of birth- datę urodzin

Place of birth- miejsce urodzenia

Dailyroutine- rutynowe czynności

Free- timeactivities- zajęcia w czasie wolnym

Wykonaj pracę w formie plakatu, następnie prześlij jej zdjęcie na Messengera lub adres d.gawronska4@wp.pl. Pamiętaj, aby była ona kolorowa i zawierała atrybuty sportowe (rysunki, obrazki, które sam możesz narysować lub wyciąć, na przykład z gazety i przykleić na plakacie) charakterystyczne dla wybranego przez ciebie sportowca.

Przygotuj się do zaprezentowania na następnej lekcji wybranej przez siebie postaci.

Related posts