Klasa 5-6b

Szkoła podstawowa klasa 5, 6b – Biologia

Temat: Budowa, występowanie i znaczenie skorupiaków.

Proszę do zeszytu przepisać temat lekcji, zapoznać się z jej treścią (nie przepisywać) i wykonać w zeszycie zadanie. Dziękuję.

Większość skorupiaków żyje w wodzie, zarówno w słonej jak i w słodkiej. Tylko nieliczne  można spotkać na lądzie i to w miejscach zacienionych i bardzo wilgotnych. Skorupiaki poruszają się krocząc lub pływając w toni wodnej. Niektóre z nich prowadzą osiadły tryb życia. Większość skorupiaków to zwierzęta wszystkożerne.

Duża część skorupiaków ma twardy pancerz ochronny, ciało podzielone na głowotułów i odwłok (tylna część ciała), mają dwie pary czułków i pięć par odnóży krocznych.

Znaczenie skorupiaków dla przyrody:

– stanowią pokarm dla innych zwierząt np. dla pingwinów, fok i wielorybów,

– uczestniczą w oczyszczaniu się wód,

– tworzą układy symbiotyczne z innymi zwierzętami tj. związki, które obu zwierzętom przynoszą korzyści np. jeden zapewnia miejsce zamieszkania, a drugi ochronę przed drapieżcami.

Znaczenie skorupiaków dla człowieka:

– składnik pożywienia np. raki, homary, krewetki,

– pokarm dla ryb akwariowych.

Zadanie do zeszytu:

Przeczytaj poniższe zdania, a następnie wskaż te, które dotyczą skorupiaków.

  1. Wyrządzają szkody w uprawach i hodowlach.
  2. Są pokarmem wielu zwierząt, np. ryb.
  3. Przyśpieszają oczyszczanie wód poprzez wychwytywanie cząstek pokarmu unoszącego się w wodzie.
  4. Przenoszą liczne choroby.
  5. Są cennym składnikiem pożywienia ludzi.
  6. Zjadają liczne bezkręgowce, stanowią więc wanny element sieci pokarmowych wszystkich środowisk wodnych.
  7. Są pasożytami głownie ludzi i zwierząt.

Related posts